Doprava ZDARMA nad 1500 Kč.

Reklamace a Reklamační řád

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad a vrácení zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu www.shishabaron.cz od naší společnosti:

Tomáš Stavař

  • IČ: 06853293

  • DIČ: CZ06853293

  • se sídlem: 1. Máje 867/5. 748 01 Hlučín               

  • kontaktní údaje

  • email: shishabaroncz@email.cz

  • telefon: +420 605 000 548

  • www.shishabaron,cz

 (Zde v žádném případě reklamace a vrácené zásilky nepřijímáme)

 

ADRESA PRO VRÁCENÍ ZÁSILEK, REKLAMACÍ A KORESPONDENCE: Tomáš Stavař, 1. Máje 867/5. 748 01 Hlučín   

 

Rádi bychom Vás upozornili na některé důležité skutečnosti:

1. Před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k obsluze a důsledně se jím řiďte.

2. Při používání výrobku jiným způsobem nebo používání v rozporu s návodem nebude reklamace uznána za oprávněnou.

3. Nevhodný výběr výrobku a skutečnost, že výrobek nevyhovuje Vašim požadavkům, nemůže být důvodem k reklamaci.

4. Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobné jeho obvyklým užíváním (§619, odst.2 zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění). Dále pak na vady vzniklé neodborným či nešetrným zacházením, upravováním výrobku, či mechanickým poškozením. V případě zájmu však může být nabídnuta cena opravy, se kterou však reklamující musí písemně souhlasit (email nebo osobně).

5. Reklamace nebude uznána za oprávněnou v případě, že je výrobek vystaven po delší dobu nepříznivému vnějšímu vlivu (např. přímé sluneční záření, jiné záření či vystavení elektromagnetickému poli, po přepětí v síti apod.).

6. Standardní 24 měsíční záruka se vztahuje na elektrické a elektronické komponenty – tedy baterie

7. Záruční doba počíná běžet okamžikem převzetí zboží kupujícím.

8. Kupující je povinen prohlédnout si zboží ihned po převzetí a zkontrolovat, zda je nepoškozené, kompletní a bez jiných závad.

9. Zboží, které je reklamováno, je nutno vrátit v původním obalu, včetně dokladu o zakoupení, který poslouží jako záruční list.

10. Reklamaci je možné uplatnit u prodávajícího formou vyplnění reklamačního protokolu s písemným popisem závady a kontaktními údaji (jméno, adresa, telefon nebo e-mail) ZDE

11. Vada výrobku, kterou je možno rychle a bez následků odstranit, bude odstraněna opravou nebo případně výměnou součásti výrobku. V takovém případě je vzhledem k povaze vady neúměrné, aby byl vyměňován celý výrobek (§622 odst. 1 Občanského zákoníku). Kupující, který uplatní reklamaci, nevzniká nárok na části výrobku, které byly vyměněny.

12. Reklamace, včetně odstranění vady, bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.  Po vyřízení reklamace dostane kupující jedno vyhotovení reklamačního protokolu, ve kterém bude uvedeno, jakým způsobem byla reklamace vyřízena. Kupující spotřebitel má v případě výskytu neodstranitelné vady, která brání užívání zboží jako zboží bez vady, právo na odstoupení od smlouvy nebo výměnu věci.